ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID 19 KAI ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ