ΣΚΟΠΟΙ

Κατά το άρθρο 29 του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά ως κύριος σκοπός ορίζεται η παροχή προστασίας σε ανηλίκους και των δύο φύλων. Η προστασία αυτή συνίσταται στην παροχή στέγης, τροφής, ενδυμασίας, υπόδησης, ιατρικής περίθαλψης, επαναπατρισμού, εξεύρεσης εργασίας, μέριμνας για εισαγωγή σε κατάλληλο ίδρυμα ή σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης.