Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης της Ε.Π.Α. Πειραιά κατά της περαιτέρω διασποράς του Κορονοϊού COVID_19 & Αντιμετώπισης τρεχουσών αναγκών