Bisherige Vorsitzende

Athina Dilaveri (1952-1970)

……………………………………………………………………………………………………..

Argyro Bletsa-Arnautis(2013-2016)

Nikolaos Pimenidis (2016-2018)

Kalliopi Ntagianta (2018-2019)

Nikolaos Pimenidis (2019-)